Контакт


Република Српска | Босна и Херцеговина
Јавна Установа Гимназија „Свети Сава”
Николе Пашића 6 | 79101 Приједор
+38752/212-003 | ss28@skolers.org