9/8/2019.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ПОНОВО У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ОПШТЕГ И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЈЕРА


Дана 29.7.2019. године на службеној веб страници Министарства просвјете и културе Републике Српске објављен је Правилник о измјенама Паравилника о НПП-у за гимназије. Битна ставка у овом Правилнику односи се на наставни предмет рачунарство и информатика. Наиме, у правилнику се наводи да се наставни предмет рачунарство и информатика поново уводи у наставни процес у четврти разред гимназије, општи и друштвено-језички смјер. Подсјећамо, наставни предмет рачунарство и информатика укинут је у четвртим разредима гимназије, општи и друштвено-језички смјер, реформом НПП-a за гимназију 2011. године. За сада није познато да ли се поменути предмет уводи од ове школске године или неке наредне јер званична одлука још увијек није објављена у Службеном гласнику Републике Српске. У прилогу се налази поменути Правилник о измјенама Правилника о НПП-у за гимназије.

Правилник о измјенама Паравилника о НПП-a за гимназије.pdf


М.Ковачевић