18/4/2023.

ОГЛЕДНИ ЧАС ХЕМИЈЕ


Ученици 1. разреда (друштвено - језичког смјера) са професорицом Леном Лукић на часу хемије. Помоћу црвеног купуса испитивали су киселост и базност хемијских производа и намирница из свакодневног живота. Практичним радом су су утврдили pH вриједност киселина и база и показали да је примјена наученог најбоља метода савладавања градива.