18/8/2020.

ЂАЦИ СЕ ВРАЋАЈУ У ШКОЛСКЕ КЛУПЕ 1. СЕПТЕМБРА


Влада Републике Српске усвојила је данас информацију о почетку школске 2020/2021. године која почиње 1. септембра са трајањем наставног часа од 30 минута у основним и 20 минута у средњим школама. Школски одмори неће трајати дуже од пет минута, док у школама које раде само у првој смјени, организоваће се рад у двије смјене, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу након посебне сједнице. Свако одјељење које има више од 15 ученика дијелиће се на двије групе тако да професори разредне наставе/наставници држе часове прво за једну групу ученика, потом за другу групу, а за замјену група потребно је планирати минимално 15 минута паузе. У школама са великим бројем ученика, које не могу организовати наставу за све ученике у двије смјене, без обзира на то што ће наставни час трајати 30 минута, могу се организовати часове и краћи од 30 минута, али не краћи од 20 минута. Продужени боравак и јутарње чување организује се у складу са препорукама Института за јавно здравство Републике Српске за групу од максимално 15 ученика
Министарство просвјете и културе и Републички педагошки завод ће план организовања рада основних и средњих школа у школској 2020/2021. години за вријеме трајања пандемије вируса корона доставити свим основним и средњим школама у Српској. Директори основних и средњих школа и ђачких домова у Републици Српској се задужују да организују наставу у складу са планом организовања рада основних и средњих школа у школској 2020/2021. години за вријеме трајања пандемије вируса корона. Налажено је директорима основних и средњих школа и ђачких домова у Српској да спроводе мјере безбједности заштите здравља ученика и наставника и њихове сигурности у школи у складу са прописима којима се уређује област основног и средњег образовања и ученичког стандарда и у складу са препорукама Института за јавно здравство. Задужује се Министарство финансија и Министарство просвјете и културе Републике Српске да обезбиједе додатна финансијска средства за расходе по основу кориштења робе и услуга /материјалне трошкове/, за прво полугодиште школске 2020/2021. године за основне школе у износу од 2.336.000 КМ /584.000 КМ мјесечно/, а за средње школе и ђачке домове износ од 1.076.000 КМ /269.000 КМ мјесечно/, што укупно износи 3.412.000 КМ. Мјере заштите ученика и наставника у школама ће се спроводити у складу са препорукама за организацију наставног процеса, препорукама за запослено особље и препорукама за ученике које је донио Институт за јавно здравство Српске. За спровођење овог закључка задужени су Министарство просвјете и културе, Републички педагошки завод, основне и средње школе и ђачки домови. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
Дјеца на болничком лијечењу, као и дјеца у изолацији похађаће онлајн наставу. Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који прате онлајн наставу, за све информације, појашњења и друго, као што је било у току другог полугодишта школске 2019/2020. године. Школа треба да користи све могуће капацитете за организовање наставе на овакав начин, а директор школе одлучује за који вид подршке ће се опредијелити, у сарадњи са Министарством просвјете и културе и Републичким педагошким заводом.BN/Srna